Twoje Rezerwacje

  Koszyk jest pusty.

Regulamin

Regulamin mobilnego studia urody „Studio No16”

  1. Mobilny salon urody powiązany ze stroną internetową www.mobilnestudio16.pl, właścicielem firmy jest „Ładna Mama” Justyna Iwanek, NIP 6020063490, REGON 362079930.
  2. Zabiegi wykonywane są w oparciu o umowę starannego działania. Korzystając z aparatury, preparatów oraz profesjonalnej wiedzy dokładamy wszelkich starań, aby rezultat zabiegu był optymalny, mając na uwadze okoliczności i uwarunkowania indywidualne klientki, takie jak: wiek, stan skóry, ogólny stan zdrowia, stan skóry, hormony, alergie.
  3. „Studio No16” oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.
  4. Zakup usługi poprzez stronę www.ladnamama.com.pl równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
  5. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
  6. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
  7. Za usługi świadczone przez „Studio No16” płatności można dokonać przez zewnętrznego operatora PayU w zależności od wybranego sposobu płatności. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji przez operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji do „Studio No16”.
  8. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres podany na naszej stronie w zakładce: Kontakt.
  9. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni.
  10. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać niezbędne informacje: adres mailowy, imię i nazwisko, data wystąpienia nieprawidłowości, uzasadnienie reklamacji.
  11. Studio No16 rozpatrzy reklamację i poinformuje Nabywcę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
  12. Karta klienta jest wypisywana dla konkretnej osoby, inne osoby nie mogą z niej korzystać.
  13. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Karty klienta, „Studio No16” nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
  14. Zakup usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
  15. Podczas rezerwacji wizyty na stronie www.mobilnestudio16.pl niezbędne jest wprowadzenie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia usług przez „Studio No16”.
  16. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe w szczególności adres i nazwisko są zgodne z prawdą i kompletne.
  17. „Studio No16” dba o poufność danych osobowych klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
  18. Dane Klientów są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2002 Nr144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.
  19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rezerwacji usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).
  20. Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Reklamacje dotyczące zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres ………………………..w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
  21. Studio No16 zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania przyczyny. Główne obowiązki, które muszą być spełnione przez strony Umowy, nie zostają naruszone przez te zmiany.